V/v chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại số 39 đường Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền