QUY HOẠCH KIẾN TRÚC
V/v chấp thuận Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội số 39 đường Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền.