Thông tin dự án ngày 03/07/2024

( File đính kèm phía dưới)

 

Chia sẻ bài này
Các Thẻ
Lưu trữ
Thông báo :Kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH tại dự án Noxh Quang Vinh (link kèm theo)