Sản phẩm & Dịch vụ - TOAXEHAIPHONG.VN RSS TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn RSS Tue, 01 May 2018 07:16:50 +0700 TOAXEHAIPHONG toaxehaiphong.vn http://www.toaxehaiphong.vn/rss http://www.toaxehaiphong.vn http://www.toaxehaiphong.vn/rss/san-phamdich-vu.rss Thiết kế, sản xuất, sửa chữa các loại toa xe
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 09:50:59 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/129/thiet-ke-san-xuat-sua-chua-cac-loai-toa-xe.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/129/thiet-ke-san-xuat-sua-chua-cac-loai-toa-xe.html
Thiết kế sản xuất chi tiết và phụ tùng toa xe
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 09:44:18 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/128/thiet-ke-san-xuat-chi-tiet-va-phu-tung-toa-xe.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/128/thiet-ke-san-xuat-chi-tiet-va-phu-tung-toa-xe.html
Mua bán: Toa xe và các phụ tùng đầu máy toa xe
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 09:35:03 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/126/mua-ban-toa-xe-va-cac-phu-tung-dau-may-toa-xe.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/126/mua-ban-toa-xe-va-cac-phu-tung-dau-may-toa-xe.html
Sản xuất các chi tiết và phụ tùng toa xe có động cơ, rơ móc
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 09:31:38 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/125/san-xuat-cac-chi-tiet-va-phu-tung-toa-xe-co-dong-co-ro-moc.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/125/san-xuat-cac-chi-tiet-va-phu-tung-toa-xe-co-dong-co-ro-moc.html
Sản xuất sửa chữa xe có động cơ, rơ móc
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 09:29:38 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/124/san-xuat-sua-chua-xe-co-dong-co-ro-moc.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/124/san-xuat-sua-chua-xe-co-dong-co-ro-moc.html
Mua bán xe có có động cơ, rơ móc, chi tiết và phụ tùng xe có động cơ, rơ móc
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:56:21 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/123/mua-ban-xe-co-co-dong-co-ro-moc-chi-tiet-va-phu-tung-xe-co-dong-co-ro-moc.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/123/mua-ban-xe-co-co-dong-co-ro-moc-chi-tiet-va-phu-tung-xe-co-dong-co-ro-moc.html
Đại lý xăng dầu, mỡ bôi trơn
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:54:54 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/122/dai-ly-xang-dau-mo-boi-tron.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/122/dai-ly-xang-dau-mo-boi-tron.html
Nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:53:17 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/121/nghien-cuu-va-phat-trien-khoa-hoc-ky-thuat.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/121/nghien-cuu-va-phat-trien-khoa-hoc-ky-thuat.html
Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê, cho thuê văn phòng làm việc, cho thuê máy móc thiết bị, cho thuê kho, bãi, nhà xưởng
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:51:32 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/120/kinh-doanh-bat-dong-san-voi-quyen-so-huu-hoac-di-thue-cho-thue-van-phong-lam-viec-cho-thue-may-moc-thiet-bi-cho-thue-kho-bai-nha-xuong.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/120/kinh-doanh-bat-dong-san-voi-quyen-so-huu-hoac-di-thue-cho-thue-van-phong-lam-viec-cho-thue-may-moc-thiet-bi-cho-thue-kho-bai-nha-xuong.html
Vận tải đa phương thức trong nước, vận tải hành khách hàng hoá bằng ôtô
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:48:27 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/118/van-tai-da-phuong-thuc-trong-nuoc-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-oto.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/118/van-tai-da-phuong-thuc-trong-nuoc-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-oto.html
Dịch vụ khách sạn nhà nghỉ
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:47:35 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/117/dich-vu-khach-san-nha-nghi.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/117/dich-vu-khach-san-nha-nghi.html
Dịch vụ ăn uống
Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng xin gửi lời chào thân ái tới tất cả Quý khách hàng. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. Hoạt động và cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực đường sắt. Với một đội ngũ CB-CNV lành nghề có nhiều đam mê và tâm huyết, công ty chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để mang đến cho Quý khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Công ty Cổ phần Toa Xe Hải Phòng được thành lập theo giấy phép kinh doanh số  0203002361 do Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12/6/20056, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 2/10/2007. Địa chỉ trụ sở chính: Số 39, Lương Khánh Thiện, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313 921 490   Fax: 0313 921 183 MST: 0200170111 Email: hprailco@hn.vnn.vn Website: www.toaxehaiphong.vn...]]>
Sat, 19 Jul 2014 08:46:30 +0700 http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/116/dich-vu-an-uong.html http://www.toaxehaiphong.vn/san-phamdich-vu/116/dich-vu-an-uong.html